top of page

Hřistě ve Ctěnickém parku vzniklo v roce 2018 a je určeno dětem od 3 let do 6 let /+. Projekt vznikl ve spolupráci s firmou hriste.cz , která  kromě know-how a technologie dodala i potřebné bezpečnostní a zdravotní certifikáty. Design hřiště volně vychází z díla grafika a ilustrátora Stanislava Holého /1943-1998/. Použité materiály jsou převážně s ohledem na lokalitu přírodního charakteru. Převažuje modřín a smrk na ohýbaných komponentech , dub na plastikách a žárově zinkovaný kov.

Projekt je v procesu stálého vývoje a hledání dalšího uplatnění. Budoucí variace se nabízejí jak v použití materiálů, tak v celkovém prostorovém pojetí  i vývoji jednotlivých herních prvků.

Na stránky připravujeme projekt ve fázi vývoje hřiště „Jungle hill“.

The playground in Ctěnice Park was established in 2018 and is intended for children from 3 to 6 years old. The project was created in cooperation with hriste.cz, which, besides know-how and technology, also supplied the necessary safety and health certificates. The design of the playground is based on the work of graphic artist and illustrator Stanislav Holý / 1943-1998 /. The materials used take the natural habitat into consideration. Larch and spruce on bent components, oak on plastic and hot-dip galvanized metal predominate.

The project is in the process of continual development and searching for further applications. Future variations could be in the use of materials as well as in the overall spatial concept and development of individual game elements.

We will be adding the "Jungle Hills" playground project to the website which is currently being developed.

DSR19-zed-1200x900-kat2-2.jpg
bottom of page